In het kader van het eenheidsstatuut zijn sinds 1 april 2021 de bedienden PC 200 van de hout- en meubelindustrie overgeplaatst naar PC 126.

Bedienden PC 200 kunnen via Cevora heel wat gratis opleidingen volgen. Voor de bedienden die tot 1 april 2021 vielen onder PC 200 is er momenteel een overgangsperiode.
Concreet houdt dit in dat zij nog tot 31 december 2021 kunnen genieten van alle goedgekeurde gratis opleidingen via Cevora.

Van zodra we meer nieuws hebben over de tussenkomsten voor PC126 vanaf 2022 houden we jullie hiervan op de hoogte.

Hieronder kan je alvast een selectie van de opleidingen die de Confederatie Bouw West-Vlaanderen dit najaar nog aanbiedt in samenwerking met Cevora terugvinden.
Deze zijn dus ook nog gratis* voor de bedienden die sinds kort vallen onder PC 126. Schrijf dus snel in voor één of meerdere van onze opleidingen.

Is er een opleiding die je graag nog wilt volgen met tussenkomsten van Cevora maar staat deze niet bij ons ingepland contacteer ons dan voor een opleiding op maat.
Bekijk hier de lijst van alle gratis Cevora opleidingen.

 * uitgezonderd examenkost voor VCA opleidingen

 

Opleiding

Startdatum

Uur

Locatie

Basisveiligheid voor arbeiders (VCA BAS) (1 dag)

7/10/2021

08u00 - 16u30 + ex.

Brugge

Kostprijsberekening voor de bouwsector

13/10/2021

18u00 - 22u00

Kortrijk

Kostprijsberekening voor de bouwsector

13/10/2021

18u00 - 22u00

Online

Werken met onderaannemers i.k.v. overheidsopdrachten

14/10/2021

09u00 - 12u00

Kortrijk

Magazijnbeheer

18/10/2021

09u00 - 17u00

Kortrijk

Magazijnbeheer

18/10/2021

09u00 - 17u00

Online

Basisveiligheid voor arbeiders (VCA BAS) (1 dag)

19/10/2021

08u00 - 16u30 + ex.

Kortrijk

Uitvoeren van bouwwerken in onze buurlanden

19/10/2021

13u00 - 17u00

Kortrijk

Uitvoeren van bouwwerken in onze buurlanden

19/10/2021

13u00 - 17u00

Online

De jaarrekening voor de bouwsector: een bron van informatie

21/10/2021

09u00 - 12u00

Kortrijk

De jaarrekening voor de bouwsector: een bron van informatie

21/10/2021

09u00 - 12u00

Online

Mentoropleiding voor de bouw- zaterdag

23/10/2021

08u30 - 16u30

Kortrijk

Mentoropleiding voor de bouw

25/10/2021

08u30 - 16u30

Brugge

SketchUp – gevorderden

28/10/2021

09u00 - 16u00

Kortrijk

SketchUp – gevorderden

28/10/2021

09u00 - 16u00

Online

Bouwdetaillering lucht en winddichting in hout en massiefbouw

9/11/2021

18u00 - 21u00

Kortrijk

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL) | 2 dagen

15/11/2021

09u00 - 17u00

Brugge

Opstellen van een werfveiligheidsplan

15/11/2021

09u00 -17u00

Kortrijk

Opstellen van een werfveiligheidsplan

15/11/2021

09u00 -17u00

Online

Basisveiligheid voor arbeiders (VCA BAS) (1 dag)

17/11/2021

08u00 - 16u30 + ex.

Izegem

Overheidsopdrachten in de bouwsector - Korte versie

22/11/2021

18u00 - 21u00

Kortrijk

Preventieadviseur niveau III - aanvullende vorming

25/11/2021

19u00 - 22u00

Kortrijk

Preventieadviseur niveau III - aanvullende vorming

25/11/2021

19u00 - 22u00

Online

AutoCAD 2D vervolmaking

26/11/2021

09u00 - 16u00

Kortrijk

Juridische aspecten: hoe een goede ongevallenprocedure uitwerken

30/11/2021

18u00 - 22u00

Kortrijk

Werken met onderaannemers: werfmelding, inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid

30/11/2021

09u00 - 12u00

Brugge

Basisveiligheid voor arbeiders (VCA BAS) (1 dag)

1/12/2021

08u00 - 16u30 + ex.

Kortrijk

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL) | heropfrissing (1 dag)

1/12/2021

08u30 - 17u00 + ex

Brugge

Basisveiligheid voor arbeiders (VCA BAS) (1 dag)

6/12/2021

08u00 - 16u30 + ex.

Brugge

Sociale inspectie

7/12/2021

14u00 - 17u00

Brugge

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL) | 2 dagen

8/12/2021

09u00 - 17u00 + ex.

Kortrijk

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL) | 2 dagen

8/12/2021

09u00 - 17u00 + ex.

Online

Basisveiligheid voor arbeiders (VCA BAS) (2 dagen)

9/12/2021

08u30 - 17u00

Kortrijk

Mentoropleiding voor de bouw

9/12/2021

8u30 - 16u30

Kortrijk

Basisveiligheid voor arbeiders (VCA BAS) | Frans

13/12/2021

08u00 - 16u30

Kortrijk

Basisveiligheid voor arbeiders (VCA BAS) (1 dag)

14/12/2021

08u00 - 16u30

Kortrijk

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL) | heropfrissing (1 dag)

15/12/2021

08u30 - 17u00

Kortrijk

Mentoropleiding voor de bouw

20/12/2021

08u30 - 16u30

Brugge

Mentoropleiding voor de bouw

20/12/2021

08u30 - 16u30

Kortrijk

Basisveiligheid voor arbeiders (VCA BAS) (1 dag)

23/12/2021

08u00 - 16u30

Brugge