De opleiding is bedoeld voor bedrijven die zich wensen te informeren omtrent asbest. De opleiding verschaft de deelnemers inzicht in de gevolgen van de aanwezigheid van asbest in hun sloop/bouwprojecten. De deelnemers verwerven kennis omtrent de toepassingen van asbest en krijgen vanuit een praktische benadering inzicht in het wettelijk kader en de beheersmaatregelen die asbestblootstelling moeten beperken.


Programma

 • wat is asbest
  • soorten
  • eigenschappen
 • welke materialen kunnen asbest bevatten
  • losgebonden toepassingen
  • hechtgebonden toepassingen
 • wat zijn de risico’s van asbest
  • risicofactoren
  • ziekten
  • cijfers van Fonds van Beroepsziekten
 • wat zijn de wettelijke verplichtingen bij werken met asbest
  • projectfase
  • uitvoeringsfase
  • afvoer van afval
 • wat zijn mijn verantwoordelijkheden als aannemer
  • burgerlijke aansprakelijkheid (veiligheid en milieu)
  • strafrechtelijke aansprakelijkheid (veiligheid en milieu)


Prijs

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 105               € 142    


Mogelijke tussenkomsten