De focus van de opleiding ligt op de omgang met en communicatie over bemalingen op het grondgebied. De bedoeling is een draaiboek aan te bieden “waarop moeten wij letten om deze dossiers te behandelen” naar analogie met andere milieu- en vergunningenthema’s die de betrokken gemeentelijke/ stedelijke diensten dagelijks behandelen.


Programma

  • Korte inleiding: bemalingen 2021
  • Huidige status: wetgeving, informatiebronnen
  • Transitie: Blue Deal, Werfwater, …
  • Hoe gaan we praktisch om met deze toolbox?
  • Besluit en mogelijkheid tot stellen van vragen


Prijs 

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 165               € 215    


Mogelijke tussenkomsten