U hebt ervaring met grondwaterverlaging op werven? Een droge bouwput is hierbij een must, maar vandaag komt er heel wat meer bij kijken: interpretatie van de vergunning, monitoring, debietmeting, opvolging, voorwaarden en meer. Wat ligt aan de basis, en vooral hoe gaan we hier in de praktijk mee om? Hoe bereiden we de werken voor? En hoe volgen we de uitvoering op? Wat is de impact van de gegevens die uit de monitoring voortkomen? Wat bij vertraging?


Programma

De richtlijnen bemalingen geven heel wat informatie voor iedereen die te maken heeft met grondwaterverlaging. We overlopen de belangrijkste zaken en gaan vooral dieper in op de praktische impact op werven. De rol en samenwerking van alle partijen: Vlarel erkend bemaler, grondwerker, algemeen aannemer, bouwheer en overheid wordt zo praktisch mogelijk uitgelegd. Begrippen zoals exploitant, aanvrager en minimale monitoring, het belang van debietmeting en de impact van bijzondere voorwaarden in de vergunning komt eveneens aan bod.


Prijs 

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 165               € 215    


Mogelijke tussenkomsten