Elke bouwchauffeur weet dat de fysieke paraatheid zeer belangrijk is om veilig een vrachtwagen te kunnen besturen. Daarom zijn er wettelijke rij- en rusttijden opgelegd (via gebruik van de tachograaf). Het is belangrijk dat de chauffeur goed op de hoogte is van het correct gebruik van de tachograaf en de correcte naleving van de rij- en rusttijden. Ook bij het vervoeren van een lading dient men als bouwchauffeur steeds in orde te
zijn met de administratie. Je moet heel wat documenten kunnen voorleggen tijdens een mogelijke controle. Het gebruik van de CMR-vrachtbrieven wordt in deze opleiding behandeld, maar ook de andere documenten zoals inschrijvingsbewijs, keuringsbewijs, vergunningen …


Erkend voor 7 punten nascholing vakbekwaamheid beroepschauffeurs C/CE. Deze opleiding valt onder categorie 2.


Programma

  • de reglementering inzake rij- en rusttijden, belanghebbende partijen, definities,
  • dagelijkse rij- en rusttijd, dubbele bemanning, soorten tachograaf, registraties, overtredingen en boeten
  • vervoersdocumenten: doel, begrippen, soorten vrachtbrieven, een vrachtbrief stap voor stap invullen…


Prijs 

    Lid   Niet lid
Weekdag           € 160               € 216    
Zaterdag       € 226           € 305    


Mogelijke tussenkomsten