De grootste massa van onze opleidingen bestaan uit veiligheidsopleidingen. Gezien veiligheid in de bouw altijd een actueel en interessant onderwerp blijft, bieden wij een ruim aanbod aan. Hieronder vindt u ook nog de onderverdelingen terug. 

VCA - Veiligheid  |   Werken op hoogte  |  Mobiele werktuigen   |  Preventiebeleid   |  Elektrotechnisch

 

 

 

 VCA - Veiligheid

 

Een adequate veiligheidsopleiding voor de werknemers in de bouwsector is van essentieel belang. Iedereen moet zich bewust zijn van de risico’s en weten welke preventiemaatregelen men dient toe te passen. Hiertoe worden specifieke opleidingen georganiseerd, nl. “Basisveiligheid voor Arbeiders” en “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden”. Via deze opleidingen krijgen de werknemers en zaakvoerders een overzicht van de voornaamste verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op de bouwwerf.

 

 

 

 Werken op hoogte

 

Valpartijen van een hoogte zijn nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke arbeidsongevallen, vooral in de bouwsector met jaarlijks 1300 doden in Europa. Daarnaast zijn er ook wettelijke vereisten in verband met opleidingen, die bepaald zijn in Codex over het welzijn op het werk, Boek lV, titel 5. Elke werkgever of werknemer die meewerkt aan de montage of demontage van steigers, of erop werkt, moet een specifieke opleiding gevolgd hebben.

 

 

 Mobiele werktuigen

 

De wetgeving bevat geen specifieke eisen i.v.m. de concrete vorm of inhoud van de opleidingen mobiele werktuigen. Maar de werkgever moet wel kunnen bewijzen dat de bediener van het werktuig de nodige instructies/opleiding heeft gekregen. Als werkgever draag je hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Hoewel de wet geen geldigheidsperiode voorziet, is een regelmatige opfrissing zeker aangewezen om op de hoogte te blijven van de juiste werking, risico’s en maatregelen.

 

 

 Preventiebeleid

 

Om arbeidsongevallen te voorkomen, is het voeren van een duidelijk preventiebeleid heel belangrijk. In deze categorie vindt u opleidingen die u helpen om het preventiebeleid binnen uw organisatie uit te werken en te verdiepen. Maar daarnaast vindt u er ook opleidingen terug om uw werknemers te helpen zich voor te bereiden op gevaarlijke situaties. Zo kan u zowel kiezen voor een opleiding preventieadviseur, als voor opleidingen EHBO of Werken in besloten ruimtes. Met andere woorden voor elke functie binnen uw organisatie bestaat er wel een aangepaste opleiding in het kader van preventie. 

 

  

 

 Elektrotechnisch

  Werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties vergen niet alleen geschikte arbeidsmiddelen en werkprocedures, maar tevens bekwame personen die voor hun toegewezen opdracht de geschikte opleiding en training hebben gekregen. Om als werkgever het bekwaamheidsattest voor uw werknemer te kunnen opmaken, kan u het opleidingsattest dat u ontvangt gebruiken om de bekwaamheid te staven. Ook voor het schakelen op hoogspanning voorzien wij een opleiding om geïnformeerd te worden over de levensreddende do's en don'ts.