Inleiding

In de bouwsector wordt steeds vaker gebruik gemaakt van Building Information Management (BIM). Vooral grote aannemers hanteren vandaag deze werkmethodiek. Echter, deze nieuwe manier van werken, vergt ook voor de kleinere (onder)aannemer heel wat aanpassingen en nieuwe kennis en expertise. Voor kleine (onder)aannemers is de stap naar BIM daarom zeker niet vanzelfsprekend. Velen van hen beschikken niet over de digitale kennis en middelen en dreigen daardoor uit de boot te vallen. Voor hen betekent de implementatie van BIM bovendien een relatief grote investering.

De opleiding “BIM voor kleine aannemers of onderaannemers” focust zich op de digitale tools die geen zware investering vergen en die de kleine aannemer toelaten om op een efficiënte en met een lage investeringskost BIM te implementeren in zijn/haar bouwbedrijf.

Deze opleiding heeft niet als doel om te leren modelleren maar wel om bestaande modellen te hanteren door gebruik te maken van digitale tools met een lage (of geen) investeringskost. We leren hoe we gegevens uit de modellen kunnen halen en aanvullingen of opmerkingen kunnen maken in een BIM-omgeving. Op die manier kan de samenwerking met grote(re) aannemers die met BIM werken geoptimaliseerd worden en kan beter ingespeeld worden op overheidsopdrachten die het gebruik van BIM vooropstellen.

Dit alles wordt gedaan op een laagdrempelige en praktische wijze opdat deelnemers inzicht krijgen in BIM zelf, welke tools er beschikbaar zijn voor hen, hoe deze werken en welke voor hen interessant zijn. Op het einde van de opleiding kunnen zij een keuze maken en de voor hen relevante tools integreren en implementeren in hun bedrijf. 

Programma

 

Sessie 1: Wat is (open) BIM en met welke (gratis) applicaties kan ik aan de slag?

De deelnemers krijgen een breed overzicht van wat BIM allemaal is en niet is, zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. De mogelijke misvattingen, hindernissen en valkuilen worden behandeld.

In een marktoverzicht wordt het verschil tussen ‘proprietary’ en ‘ifc’ viewers uitgelegd, met korte demo’s van een aantal gekende pakketten. Het verschil tussen modeller-pakketten, viewers en checkers komt aan bod. Keuze en motivatie van de 2 tools waarmee we zullen werken, wordt toegelicht.

Sessie 2: Installatie van 2 tools en basisnavigatie met een oefenmodel

We installeren samen met de deelnemers de 2 voorgestelde pakketten, stap voor stap. Wij leveren een eenvoudig oefenmodel aan, om de basisnavigatie onder de knie te krijgen. Volgende topics worden hierbij behandeld:

 • Openen en sluiten van programma
 • Openen, bewaren en sluiten van een bestand
 • Bestandsformaten
 • Navigatie in 3D met de muis
 • Dialoogvensters en belangrijke menu-items
 • Visueel verkennen van een model: doorsnede maken, selectie maken, …

De deelnemers krijgen na deze sessie een taak mee om de basisnavigatie onder de knie te krijgen en ook direct met de software aan de slag te gaan.

Sessie 3: Data-extractie en queries aan de hand van een eigen model

Eens de navigatie onder de knie is, kunnen we het model gaan bevragen. Bij voorkeur doen we dit met een model waar de deelnemer zelf over beschikt – zo is er een direct resultaat voor het bedrijf. Indien de deelnemer geen model heeft, zal een oefenmodel voorzien worden.

Verschillende mogelijkheden van bevragen en controleren zal overlopen worden:

 • Visuele controle
 • Selectie + properties nakijken
 • Smart Views
Als een model is nagekeken of bevraagd, willen we hier over communiceren. De volgende mogelijkheden worden overlopen:
 • Annotatie
 • Screenshots
 • Issues
 • Rapport: BCF, PDF, …
 • Uitwisseling via een platform

Na deze les moet elke deelnemer bedreven zijn in minstens 1 softwarepakket en er de meerwaarde voor zijn eigen bedrijf kunnen inschatten.

Sessie 4: Slotbeschouwingen, lessons learned en aanzet implementatieplan

Elke deelnemer zal na de lessenreeks zijn eigen mening/bedenkingen hebben. De ‘mythes’ rond BIM zouden moeten ontkracht zijn, maar vooral het grote potentieel moet blootgelegd worden. In deze sessie wisselen we ervaringen en meningen uit en proberen we onze conclusies te trekken. We geven ook een stappenplan mee, voor wie hier verder mee aan de slag wil in het eigen bedrijf.