Inleiding

Bouwbedrijven zijn typische projectorganisaties aangezien ze steeds projecten moeten opleveren conform een aantal vooropgestelde beperkingen binnen een bepaalde termijn. Planning is hierbij dan ook onontbeerlijk ongeacht de omvang van het bouwbedrijf. Kmo-bouwbedrijven krijgen een overzicht van de bestaande plannings- en de toepassingsmogelijkheden.

De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen van kleine en middelgrote bouwbedrijven die planningen wensen op te stellen met behulp van eenvoudige gratis en/of goedkope tools of die enkel planningen dienen te consulteren. Om deze opleiding met succes te volgen, dient men over voldoende  bouwplaatservaring te beschikken.

Programma

Planning voor de kmo

In het eerste deel van de opleiding wordt duidelijk gemaakt dat planning belangrijk is voor elk project dat men succesvol wenst op te leveren. Door middel van planning  kan men zich immers een beeld schetsen van het toekomstige verloop van de uitvoering. Planning is daarom cruciaal, ook voor kleinere ondernemingen, al is de planning daar eventueel minder complex.

Tools voor het plannen van bouwprojecten

Kleine en middelgrote ondernemingen hebben geen behoefte aan complexe tools en kiezen daarom beter voor een goedkopere versie waarmee ze op een eenvoudige  manier planningen kunnen opstellen. Tijdens de opleiding zullen enkele van deze tools worden toegelicht en gedemonstreerd. De deelnemers ontvangen bovendien een  beknopte handleiding bij elke aangetoonde tool.

Tools voor het consulteren van planningen

Heel wat bouwbedrijven werken met onderaannemers die de planningen steeds meer ontvangen in elektronisch formaat. In dit geval is het belangrijk dat men over de  juiste tools beschikt om deze documenten te integreren in andere formaten, de zogenaamde viewers. Tijdens dit onderdeel zullen een aantal van deze tools gedemonstreerd worden.

Hulp bij het plannen

Het WTCB ontwikkelde een sjabloon voor MS Project waarmee kmo’s op een relatief eenvoudige manier planningen kunnen opstellen. Tijdens dit laatste onderdeel zullen  de verschillende mogelijkheden van dit sjabloon aangetoond worden.

Planning opvolgen op de bouwplaats

Smartphones en tablets winnen meer en meer terrein. In dit laatste onderdeel zal men aantonen hoe men met behulp van dergelijke instrumenten planningen kan opvolgen op de bouwplaats. In alle onderdelen zal steeds gebruik gemaakt worden van bouwsector-specifieke voorbeelden.