Voor het uitvoeren van werken met mobiele werktuigen kan door de opdrachtgever of bij werfcontrole een bekwaamheidsattest opgevraagd worden. De gebruiker of zijn  werkgever moet schriftelijk kunnen aantonen op de hoogte te zijn van de risico’s bij het gebruik van mobiele werktuigen. Als werkgever kan u hierin voorzien door de nodige opleiding aan uw werknemers aan te bieden!

Elke opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.

Na het slagen van de theoretische en praktische proef wordt een attest afgeleverd.

Het aantal plaatsen per opleiding is beperkt.

 • deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn
 • attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen
 • deelnemers brengen aangepaste PBM’s mee (in het bijzonder helm, veiligheidsschoenen en harnas)
 • voor de heropfrissing is ervaring of basisopleiding vereist
 • de basisopleiding kan gevolgd worden door cursisten met weinig of geen ervaring

 

Programma 

 • Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie;
 • Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven;
 • De basiswetgeving kennen voor iedere medewerker die lasten moet aanslaan;
 • Risico’s bij het aanslaan van lasten analyseren en controleren;
 • Kennen van de veiligheidsvoorschriften; kennen van aanslagmateriaal en hijstoebehoren;
 • De elementen kennen waaruit de dagelijkse controle van het aanslagmateriaal bestaat;
 • Het gebruik van PBM’s kennen;
 • Weten wat een goede hijs is;
 • Weten wat de gangbare hijstekens zijn en hoe men moet communiceren via radiocommunicatie;
 • Keuringsvereisten van het aanslagmateriaal kennen;
 • Aandachtspunten kennen bij veilige lastbehandeling;
 • Weten hoe deze materialen correct te stockeren;
 • Weten dat er verwisselbaar aanslagmateriaal bestaat: vormgesloten en krachtgesloten;
 • Weten dat er verschillende aanslagmethodes bestaan en weten wanneer je welke moet toepassen;
 • De krachten die in het aanslagmateriaal optreden berekenen;
 • Afkeuringscriteria. 

RIGGER aanslaan van lasten IS006 - Heropfrissing

Op de website www.cbwvl.be/opleidingen kan je een overzicht vinden van al onze geplande opleidingen.

Zijn er geen datums gepland voor deze opleiding of zijn alle sessies volzet? Schrijf je dan hier in op onze wachtlijst, we houden jullie op de hoogte van zodra er een nieuwe sessie ingepland staat.