Het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (BS 28/12/2010), bepaalt dat elke werkgever één of meerdere hulpverleners moet aanduiden. Het aantal hulpverleners moet door de werkgever bepaald worden, na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de eventuele vakbondsafvaardiging. Hierbij moet rekening gehouden worden met de praktische werking binnen het bedrijf.
Voor de bouwsector worden volgende richtlijnen gegeven inzake aantal en opleiding van de hulpverlener(s):

 • groep D (1-19 werknemers): minstens 1 hulpverlener – met adequate opleiding vb. basisvorming
 • groep C (20-49 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 werknemers – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • groep B (50-200 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • groep A (meer dan 200 werknemers): minstens 1 verpleegkundige + minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing


Hou ook rekening met de specifieke bepalingen inzake eerste hulp die opgenomen zijn in bijlage III van het Koninklijk Besluit van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Dit artikel bepaalt o.a. dat de werkgever ervoor moet zorgen dat er op elk moment gekwalificeerd personeel aanwezig is om eerste hulp te verlenen.


Programma

 • algemene benadering levensbedreigende situatie
 • bewusteloze patiënt
 • reanimatie – praktijk pop
 • ademhalingsstilstand
 • hartstilstand
 • ademhalingsstoornissen
 • bloedcirculatiestoornissen
 • wondverzorging / brandwonden
 • breuken / verstuikingen / ontwrichtingen / wervelletsels
 • specifieke houdingen / intoxicatie/elektrocutie
 • hulp bij specifieke arbeidsongevallen in uw bedrijf

 

Prijs

    Lid   Niet Lid
Opleidingskost Nederlands           € 249               € 336    
Opleidingskost Frans - Pools       € 519       € 700


Mogelijke tussenkomsten 

          

EHBO basisvorming - dagopleiding - Pools

14 + 15 feb 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Kortrijk meteen inschrijven

EHBO basisvorming - dagopleiding - Frans

10 + 11 feb 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Kortrijk meteen inschrijven

EHBO basisvorming - dagopleiding - Nederlands

25 + 26 jan 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Zwijnaarde meteen inschrijven
01 + 02 feb 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Brugge meteen inschrijven
03 + 04 feb 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Zwijnaarde / Merelbeke meteen inschrijven
07 + 09 feb 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Kortrijk meteen inschrijven
10 + 17 feb 22 | 08u00 - 16u30 | locatie : Sint-Niklaas meteen inschrijven
15 + 16 feb 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Brugge meteen inschrijven
21 + 22 feb 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Kortrijk meteen inschrijven
02 + 03 mrt 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Zwijnaarde meteen inschrijven
08 + 09 mrt 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Kortrijk meteen inschrijven
16 + 17 mrt 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Brugge meteen inschrijven
17 + 18 mrt 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Zwijnaarde meteen inschrijven
24 + 25 mrt 22 | 08u00 - 16u30 | locatie : Sint-Niklaas meteen inschrijven
24 + 25 mrt 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Kortrijk meteen inschrijven
28 + 29 mrt 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Brugge meteen inschrijven
29 + 30 mrt 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Aalst meteen inschrijven
05 + 06 mei 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Zwijnaarde meteen inschrijven
17 + 24 mei 22 | 08u30 - 17u00 | locatie : Kortrijk meteen inschrijven
28 + 29 jun 22 | 08u00 - 16u30 | locatie : Sint-Niklaas meteen inschrijven