Vloeistoffen, gassen, stoffen die een risico vormen voor de gezondheid komen op alle werkplekken voor. Hoe werknemers met deze stoffen moeten omgaan (vervoer, etikettering, gebruik) leren ze tijdens deze opleiding. Ze worden geconfronteerd met de gevaren maar zien ook hoe ze eerste hulp kunnen bieden bij ongevallen. 


Programma

 • indeling en gevaren
 • vervoer
 • gezondheidseffecten
 • grenswaarden
 • etikettering
 • monitoring en medisch onderzoek
 • preventiemaatregelen
 • eerste hulp bij ongevallen
 • zuurstof
 • asbest
 • andere voorbeelden van veelgebruikte gevaarlijke stoffen

U kan deze opleiding volgen in combinatie met EHBO bijscholing om gebruik te kunnen maken van het systeem "winteropleiding".