Operationele medewerkers moeten een VCA-erkend 'diploma' kunnen aantonen dat zij over de vereiste basiskennis van veiligheid beschikken. Concreet moeten alle operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma 'Basisveiligheid', uitgereikt door een erkend examencentrum, dat niet ouder is dan tien jaar (gerekend vanaf de examendatum).

Na de opleiding is een examen voorzien. Dit examen wordt met een computer afgenomen. Men moet minimum 65 % behalen om te slagen. Het VCA-diploma is 10 jaar geldig. Na 10 jaar dient men opnieuw te slagen voor het examen, al dan niet via een voorafgaande opleiding.


Programma

 • reglementering veiligheid & gezondheid
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • manueel hanteren van lasten
 • risico’s, ongevallen en werkvergunningen
 • hijswerktuigen
 • werken op hoogte
 • struikelen, uitglijden en vallen
 • machines en gereedschappen
 • brand en explosie
 • lassen en gassen
 • werken in besloten ruimten
 • gezondheidsrisico’s


Doelpubliek

Opleiding voor arbeiders en meewerkende ploegbazen in de bouw. Er wordt een overzicht gegeven van de voornaamste veiligheidsvoorschriften die gelden op een bouwplaats. Een must voor elke bouwvakker!


Prijs

Nederlands

       
    Lid   Niet lid
            Opleiding   Examen           Opleiding   Examen    
1 daagse opleiding   € 100   +   € 65           € 135   +   € 88    
2 daagse opleiding   € 141   + € 65       € 190   + € 88    
Examenkost bedienden PC 200       € 65           € 88    
Supplement voorleesexamen       € 48           € 65    
Zelfstudie (incl. handboek)       € 82           € 111    
                 

Andere talen

       
    Lid   Niet lid
        Opleiding   Examen     Opleiding   Examen    
1 daagse opleiding Frans - pools   € 100  + € 95       € 135 + € 128    
1 daagse opleiding Roemeens - Portugees   € 125  + € 95       € 169 + € 128    
Examenkost bedienden PC 200 - andere taal dan NL       € 95           € 128    
Supplement voorleesexamen andere taal dan NL       € 48           € 65    
Zelfstudie andere taal dan NL (incl. handboek)       € 99           € 134    


Mogelijke tussenkomsten