Het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor de aannemers een aantal belangrijke verplichtingen op bij het gebruik van ladders en steigers. Op basis van een risicoanalyse is men verplicht om steeds gepaste arbeids- en beschermingsmiddelen te gebruiken om de werken uit te voeren. De gebruikte arbeidsmiddelen moeten hierbij voldoen aan diverse voorschriften, zoals opgenomen in het KB.

Maar dit is niet alles! De werknemers-steigergebruikers dienen d.m.v. een opleiding de vereiste kennis te verwerven voor het uitvoeren van werken op hoogte. De  werkgever dient tevens bevoegde personen aan te stellen en op te leiden. Concreet betekent dit dat iedereen die op een steiger werkt verplicht is om een opleiding te volgen! Wat mag u verwachten tijdens de opleiding? Deze kennis en vaardigheden komen aan bod:

 • gepaste maatregelen kunnen nemen om veilig en gezond op steigers te kunnen werken
 • rol kennen van de gebruikers, de bevoegde personen en de werkgever inzake veilig en gezond werken
 • inzicht verwerven in de welzijnsreglementering in verband met werken op hoogte
 • de concrete toepassing van de voorschriften aangaande veiligheid en gezondheid

Na de opleiding krijgen de cursisten een attest.

Overzicht modules

Om deze verplichting na te komen, werd het modulair opleidingsstelsel ‘Veilig werken op hoogte in de bouw’ ontwikkeld. Afhankelijk van de jobinhoud en voorkennis van de deelnemers zijn er 4 modules voorzien voor steigergebruikers tot bevoegde personen.

Module 1 – Gebruik van steigers op de werf

Voor personen die op een steiger werken

 • kan gekoppeld worden aan de opleiding “Manueel hanteren van lasten”
 • 4 uur theorie van 08u30 tot 12u30 (+ eventueel in de namiddag manueel hanteren van lasten)

Module 2 – Steigerbouw op de werf

Voor personen die op een steiger werken en deze helpen monteren, demonteren of aanpassen

 • vereiste: gunstige gezondheidsbeoordeling (geen evenwichtsstoornissen of hoogtevrees hebben)
 • de deelnemers dienen hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) mee te brengen (helm, veiligheidsschoenen, harnas en aanslaglijn)
 • 4 uur theorie en 4 uur praktijk van 08u30 tot 17u00

Module 3 – Bevoegd persoon steigers op de werf

Voor personen die verantwoordelijk zijn voor de opbouw van een steiger, opmaken van berekeningsnota’s en nazicht van correcte opstelling

 • om deze module te volgen, moet men eerst module 2 volgen
 • 8 uur theorie van 08u30 tot 17u00

Module rolsteigers (2 + 3) op de werf

Voor rolsteigergebruikers, rolsteigerbouwers en bevoegde personen rolsteiger

 • voor personen die enkel op rolsteigers werken (schilders, stukadoors, installateurs...)
 • omvat zowel ‘module 2 - Steigerbouw op de werf’ als ‘module 3 - Bevoegd persoon steigers op de werf’
 • de deelnemers dienen hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) mee te brengen (helm, veiligheidsschoenen, harnas)
 • 4 uur theorie en 4 uur praktijk van 08u30 tot 17u00

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Module 1 + Manueel hanteren van lasten € 207 € 280
Module 2 € 160 € 216
Module 3 € 145 € 196
Module rolsteigers (2+3) € 160 € 216

 

 

 

 

Veilig werken op hoogte - Module 1 + MHVL

Geen evenementen

Veilig werken op hoogte - Module 2 - Nederlands

Geen evenementen

Veilig werken op hoogte - Module 2 - Pools

Geen evenementen

Veilig werken op hoogte - Module 2 - Roemeens

Geen evenementen

Veilig werken op hoogte - Module 3 - Nederlands

Geen evenementen

Veilig werken op hoogte - Module rolsteigers (2+3) - Nederlands

Geen evenementen

Veilig werken op hoogte - Module 3 - Roemeens

Geen evenementen