Veiligheid

Veiligheid

De grootste massa van onze opleidingen bestaan uit veiligheidsopleidingen. Gezien veiligheid in de bouw altijd een actueel en interessant onderwerp blijft, bieden wij een ruim aanbod aan.
Image

Elektrotechnisch

Werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties vergen niet alleen geschikte arbeidsmiddelen en werkprocedures, maar tevens bekwame personen die voor hun toegewezen opdracht de geschikte opleiding en training hebben gekregen. Om als werkgever het bekwaamheidsattest voor uw werknemer te kunnen opmaken, kan u het opleidingsattest dat u ontvangt gebruiken om de bekwaamheid te staven. Ook voor het schakelen op hoogspanning voorzien wij een opleiding om geïnformeerd te worden over de levensreddende do's en don'ts.
Image

Mobiele werktuigen

De wetgeving bevat geen specifieke eisen i.v.m. de concrete vorm of inhoud van de opleidingen mobiele werktuigen. Maar de werkgever moet wel kunnen bewijzen dat de bediener van het werktuig de nodige instructies/opleiding heeft gekregen. Als werkgever draag je hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Hoewel de wet geen geldigheidsperiode voorziet, is een regelmatige opfrissing zeker aangewezen om op de hoogte te blijven van de juiste werking, risico’s en maatregelen.
Image

Nascholing vakbekwaamheid chauffeurs

Sinds 10 september 2009 moeten beroepschauffeurs naast hun rijbewijs C/CE ook een attest van vakbekwaamheid kunnen voorleggen. Daarbij geldt een vijfjaarlijkse nascholing van 35 uren (elke 5 jaar moet het rijbewijs hernieuwd worden). Voor de bouwsector zijn er echter wel twee belangrijke uitzonderingen voorzien (waarvoor deze vakbekwaamheid dus niet verplicht is):

  • voor bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van 45 km/u
  • voor bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

Bij het volgen van 5 modules nascholing vakbekwaamheid, wordt bepaald dat er minstens één module gevolgd moet worden uit elk van de 3 verplichte categorieën. Elke bestuurder moet daarbij ook minstens 3 uren praktijkles achter het stuur gevolgd hebben.

Categorie 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

Categorie 2: Toepassing van de voorschriften

Categorie 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek


Opgelet: chauffeurs die na 10/09/2009 hun rijbewijs C behaalden en nog nooit een code 95 op hun rijbewijs hebben gehad, zijn verplicht om eerst te slagen voor het examen “basiskwalificatie vakbekwaamheid”.

Een opleiding voor dit examen is niet verplicht, het kan ook via zelfstudie. Rijscholen bieden een dergelijke opleiding basiskwalificatie aan. Na dit examen moet men dan de vijfjaarlijkse nascholingen volgen.

 
Image

Preventiebeleid

Om arbeidsongevallen te voorkomen, is het voeren van een duidelijk preventiebeleid heel belangrijk. In deze categorie vindt u opleidingen die u helpen om het preventiebeleid binnen uw organisatie uit te werken en te verdiepen. Maar daarnaast vindt u er ook opleidingen terug om uw werknemers te helpen zich voor te bereiden op gevaarlijke situaties. Zo kan u zowel kiezen voor een opleiding preventieadviseur, als voor opleidingen EHBO of Werken in besloten ruimtes. Met andere woorden voor elke functie binnen uw organisatie bestaat er wel een aangepaste opleiding in het kader van preventie.
Image

VCA-veiligheid

Een adequate veiligheidsopleiding voor de werknemers in de bouwsector is van essentieel belang. Iedereen moet zich bewust zijn van de risico’s en weten welke preventiemaatregelen men dient toe te passen. Hiertoe worden specifieke opleidingen georganiseerd, nl. “Basisveiligheid voor Arbeiders” en “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden”. Via deze opleidingen krijgen de werknemers en zaakvoerders een overzicht van de voornaamste verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op de bouwwerf.
Image

Werken op hoogte

Valpartijen van een hoogte zijn nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke arbeidsongevallen, vooral in de bouwsector met jaarlijks 1300 doden in Europa. Daarnaast zijn er ook wettelijke vereisten in verband met opleidingen, die bepaald zijn in Codex over het welzijn op het werk, Boek lV, titel 5. Elke werkgever of werknemer die meewerkt aan de montage of demontage van steigers, of erop werkt, moet een specifieke opleiding gevolgd hebben.
Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)