Asbestverwijdering eenvoudige handelingen

Sinds 16 maart 2006 is een KB rond de behandeling van asbest in al zijn vormen en toepassingen van kracht. Dit wil zeggen dat iedereen die regelmatig of sporadisch in contact komt met asbest verplicht is om een gepaste opleiding te volgen.

Tijdens de opleiding 'asbest eenvoudige handelingen/daken' verwerf je inzicht in de risico's en gevaren dat asbest met zich meebrengt. We gaan diep in op veiligheidsvoorschriften, technieken en regels zodat het werken met asbest steeds veilig blijft en risico's vermeden worden.

Na het volgen van de opleiding ontvang je een attest dat 1 jaar geldig is.

Deze opleiding wordt aangeboden in het Nederlands - Frans - Pools & Roemeens.

Wat zegt de wet:

Enkel de werknemers die de basisopleiding met jaarlijkse bijscholing hebben gevolgd mogen de sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren. De basisopleiding duurt minstens 32 uur en de jaarlijkse bijscholing 8 uur.

Voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten mag de opleiding zich beperken tot 8 uur.

Programma

  • Algemeen kader
  • Eigenschappen en herkenning van asbest
  • Werkmethoden en bijhorende gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest
  • Gezondheidstoezicht
  • Asbestinventaris
  • Noodprocedures + EHBO op de bouwplaats
  • Verwijderen van asbestafval

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost € 156 € 209


De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.
Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)