Centrale verwarming

Het doel van een verwarmingsinstallatie is het garanderen van comfort aan het laagst mogelijke energieverbruik. Met de juiste kennis en door te kiezen voor de juiste materialen en het maken van correcte berekeningen van verschillende componenten lukt het om te allen tijde de gewenste kamertemperatuur te verzekeren.

Iedere module kan afzonderlijk gevolgd worden. Gelieve per module in te schrijven.

Module 01 | Algemene inleiding
Module 02 | Hydraulica  
Module 03 | De regeling   
Module 04 | Sanitair warm water
Module 05 | Warmtegeneratoren
Module 06 | Thermische zonnepanelen
Module 07 | Warmtepompen

Module 08 | Warmteverliesberekening 
Module 09 | Ontwerp en dimensionering van warmteafgiftesystemen
Module 10 | Ontwerp en dimensionering van het leidingnet
Module 11 | Circulatiepompen
Module 12 | Expansievaten


 
Programma 

Module 1 | Algemene inleiding

In deze module opleiding beginnen we met de inleiding, een basis. We verkennen de terminologie binnen de verwarmingssector, de verschillende componenten van een verwarmingsinstallatie en leren hun desbetreffende functies herkennen.

 • Verwarming
  • Waarom verwarmen
  • Doelstelling van verwarming
  • Verwarmingssystemen
 • Centrale Verwarming
  • Onderdelen
 • Warmteproductie (generator)
  • Ketel
  • Qn – Pn
  • Rendement
  • Nuttig rendement
  • Berekening Pn
 • Distributie (transport)
  • De systemen
  • Verwarmingskringen
  • De pomp
  • De 3-wegkraan
  • Mengkranen
  • Evenwichtsfles
 • Verbruik (afgifte)
  • Doelstelling afgifte
  • Verschillende afgiftesystemen

 

Module 2 | Hydraulica

In deze module leren we om de noties debiet-delta-T-vermogen te begrijpen, de verschillende regelorganen herkennen en hun functionaliteiten begrijpen.

 • Basis principes hydraulica
 • Pompen / Circulatoren
 • Regelorganen
  • Drukverschilregelaar
  • Driewegkraan
  • Driewegmengkraan
  • Vierwegmengkraan
  • Evenwichtsfles
 • Bypasspomp
 • Kraanwerk + kV
 • Expansievaten: werking + doel
 • Hydraulische veiligheden (klep + manometer)
 • Kalk


Module 3 | De regeling

In deze module verdiepen we ons in het herkennen en begrijpen van de verscheidene regelorganen, het instellen van een stooklijn en modulerende thermostaten.

 • Doelstelling v/d regeling
 • De verschillende systemen
  • Thermosifon
  • Pomp + aquastaat
  • Thermostatische kranen
  • (Smart) Thermostaat
  • Modulerende binnenvoeler
  • Weersafhankelijke sturing
 • Communicatie tools
  • Domotica
  • Bus-systemen
  • Internet – GSM


Module 4 | Sanitair warm water

In deze module gaat het over de kunst om de verschillende productietoestellen voor sanitair warm water te kunnen inschatten, selecteren en beoordelen. We leren om het rendement van sanitair warm water te kunnen beoordelen alsook de noodzaak voor een warm water lus.

 • Definitie van het sanitair warm water
 • De verschillende productiemiddelen
 • De basis principes
 • De lijnen van gelijk comfort
 • Selectiecriteria van het productiemiddel
 • Het productierendement van sanitair warm water
 • Bijzonderheid van platenwarmtewisselaars
 • De sanitair warm water lus
 • Analyse van de verschillende systemen


Module 5 | Warmtegeneratoren

In deze module ontdekken we de verschillende warmtengeneratoren, hun eigenschappen, verschillen en toepassingsdomeinen.

 • Warmtegeneratoren op fossiele brandstoffen
 • Lagetemperatuur ketels
 • Condensatieketels
 • Warmtegeneratoren op hernieuwbare energieën
 • Houtketels
 • Warmtepompen
 • Hybride warmtegeneratoren
 • Micro-warmtekrachtkoppeling
 • Brandstofcel 

 

Module 6 | Thermische zonnepanelen

In deze module bekijken we hoe we de verschillende thermische zonnecollectoren kunnen herkennen en beoordelen. Welk type zonnecollector je best kan selecteren voor welke toepassing. Hierbij besteden we aandacht aan de montage en gebruik.

 • Zonne-energie
  • Principe
  • Invloed oriëntatie
  • Enkel cijfers
 • Types zonne-collectoren
  • Vlakke-plaat collector
  • Vacuüm buizen
  • Heatpipes
 • Rendement versus opbrengst
  • Optisch rendement
  • Collector rendement
  • Dekkingsgraad / zonnefractie
 • Plaatsing
  • Opbouw vs inbouw
  • Collectorvelden
 • Dimensionering
  • Bepaling boilervolume
  • Invloed op opbrengst
  • Oververhitting / Stoomvorming
  • Debieten : low/high/matched flow
 • Hydraulische schema’s
 • Verwarmingsondersteuning


Module 7 | Warmtepompen

In deze module verdiepen we ons in het beoordelen en herkennen van de verschillende warmtepompen en het dimensioneren van de primaire warmtebronnen met de nodige aandacht voor montage en gebruik.

 • Principe van de warmtepomp
 • COP – SPF
 • Basisregels voor de goede werking
 • Soorten energiebronnen
 • Dimensioneren van de primaire bron
 • Bivalentiepunt
 • Onderhoud – Opvolging - Veiligheid


Module 8 | Warmteverliesberekening

In deze module leren we hoe we de warmteverliezen van een woning kunnen uitvoeren volgens de EN 12831: ANB 2020. We berekenen de transmissie- en ventilatieverliezen, per ruimte en voor het gebouw.

 • Inleiding en normen
 • Stappenplan
 • Basisgegevens
  • Buitentemperatuur
  • Binnentemperatuur
  • Bouwtechnische eigenschappen
 • Warmteverliesberekening
  • Transmissieverliezen
  • Ventilatieverliezen
  • Opwarmvermogen
 • Praktische voorbeelden


Module 9 | Ontwerp en dimensionering van warmteafgiftesystemen

In deze module bekijken we hoe we op basis van de selectie criteria, radiatoren en vloerverwarming correct dimensioneren en selecteren.

 • Warmteafgiftesystemen
  • Principes
  • Vergelijking systemen
 • Radiatoren
  • Genormaliseerde warmteafgifte
  • Invloeden op de warmteafgifte
  • Omrekeningsfactoren
  • Selectie van radiatoren
 • Stralingsverwarming
  • Vergelijking systemen
  • Thermische belasting
  • Stappenplan voor dimensionering
 • Convectoren
  • Vergelijking van materialen
  • Warmteafgifte
  • Plaatsing
  • Regelingscurven

 

Module 10 | Ontwerp en dimensionering van het leidingnet

In deze module gaan we in functie van het hydraulisch concept – tweepijps, collector, Tichelmann, … - de diameters van de leidingen bepalen en de overeenstemmende drukverliezen berekenen en indien nodig, de installatie hydraulisch in evenwicht brengen.

 • Algemene ontwerpregels voor alle installaties
 • Ontwerp en dimensionering van een:
  • Tweepijpsinstallatie
   • Principeschema en definities
   • Berekening waterdebieten en watersnelheden
   • Bepaling van de waterdebieten
   • Berekening van de drukverliezen
   • Bijzondere ontwerpregels voor tweepijpsinstallaties
   • Werkwijze
   • Rekenvoorbeeld
  • Collectorsysteem (met een centraal verdeelpunt)
  • Eenpijpsinstallatie
  • Tichelmanninstallatie

 

Module 11 | Circulatiepompen

In deze module zullen we op basis van de eigenschappen van de hydraulische kringen, de juiste circulatiepomp selecteren en hoe je cavitatie kan vermijden.  

 • Inleiding
 • Types meest gebruikte pompen in de verwarming
 • Pomp curve, leidingscurve en werkingspunt
 • Vermogen – Rendement – Energieverbruik
 • NPSH (net pressure suction head)
 • Pomp selecteren
 • Serie- en parallelschakeling van pompen
 • Constant debiet versus variabel debiet


Module 12 | Expansievaten

In deze module stellen we ons de volgende vragen: waar plaats ik het expansievat het best? Hoe groot moet het volume zijn? Neem ik er een met variabele of constante druk? En natuurlijk zoeken we samen naar het juiste antwoord.

 • Inleiding
 • Rol, nut en werking van een expansievat
 • Plaats van het expansievat
 • Expansievolume en totale waterinhoud installatie
 • Wat als?
 • Berekening expansievat met variabele druk
 • Berekening expansievat met constante druk

 

Doelpubliek of specifieke vereisten

Voor iedereen in en buiten de verwarminssector die er meer wenst over te weten, als kennismaking.

Geen voorkennis noodzakelijk t.e.m. module 8, vanaf module 9 wordt er d.m.v. de WTCB Excel-rekenbladen concrete voorbeelden berekend en uitgewerkt.

Computer met Excel is noodzakelijk tijdens de opleiding.

 

Prijs

     Lid   Niet lid        Lid   Niet lid

Opleidingskost:

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7

     

 

    € 121
    € 121
    € 121
    € 121
    € 121
    € 121
    € 121

 

 

    € 164
    € 164
    € 164
    € 164
    € 164
    € 164
    € 164

                         

Opleidingskost:

Module 8
Module 9
Module 10
Module 11
Module 12

 

     

 

    € 300
    € 300
    € 300
    € 121
    € 121


 

 

    € 406
    € 406
    € 406
    € 164
    € 164


Module 1 - 7 (20% korting)

      € 680           € 918   Module 8 - 12 (20% korting)       € 915           € 1236


De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.
Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

 

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)