EHBO basis

Een ongeval is sneller gebeurd dan je denkt! Snel en correct handelen kan levens redden. Als je nog nooit een basisopleiding EHBO volgde, en je wilt je engageren om dit in jouw bedrijf op te nemen? Dan ben je hier op de juiste plaats. Tijdens deze tweedaagse opleiding leer je naast een portie belangrijke theorie om eerste hulp toe te dienen en hoe je omgaat met noodsituaties. Van het aanbrengen van verbanden tot reanimatie. Na afloop van de opleiding ontvang je een erkend attest voor bedrijfseerstehulp.

Als bedrijf ben je immers verplicht om een aantal personen in dienst te hebben die hulpverlener zijn. Het is dus van belang dat jij en jouw medewerkers goed opgeleid zijn. 

 

Programma

 • Algemene benadering levensbedreigende situatie
 • Bewusteloze patiënt
 • Reanimatie – praktijk pop
 • Ademhalingsstilstand
 • Hartstilstand
 • Ademhalingsstoornissen
 • Bloedcirculatiestoornissen
 • Wondverzorging / brandwonden
 • Breuken / verstuikingen / ontwrichtingen / wervelletsels
 • Specifieke houdingen / intoxicatie/elektrocutie
 • Hulp bij specifieke arbeidsongevallen in uw bedrijf

Iedere deelnemer ontvangt een bekwaamheidsattest na het afleggen van een theoretische en praktische evaluatieproef.

Om de EHBO basisopleiding te behouden is een jaarlijkse bijscholing verplicht.

Wat zegt de wetgeving?

Het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (BS 28/12/2010), bepaalt dat elke werkgever één of meerdere hulpverleners moet aanduiden. Het aantal hulpverleners moet door de werkgever bepaald worden, na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de eventuele vakbondsafvaardiging. Hierbij moet rekening gehouden worden met de praktische werking binnen het bedrijf.

Voor de bouwsector worden volgende richtlijnen gegeven inzake aantal en opleiding van de hulpverlener(s):

 • groep D (1-19 werknemers): minstens 1 hulpverlener – met adequate opleiding vb. basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • groep C (20-49 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 werknemers – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • groep B (50-200 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • groep A (meer dan 200 werknemers): minstens 1 verpleegkundige + minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing

Hou rekening met de specifieke bepalingen inzake eerste hulp die opgenomen zijn in bijlage III van het Koninklijk Besluit van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Dit artikel bepaalt o.a. dat de werkgever ervoor moet zorgen dat er op elk moment gekwalificeerd personeel aanwezig is om eerste hulp te verlenen.

 

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost Nederlands € 259 € 350
Opleidingskost Frans - Pools € 556 € 751


Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

 

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)