EHBO bijscholing

Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren. Met deze bijscholing zorgt u ervoor dat uw EHBO-bekwaamheidsattest geldig blijft.


Programma

 • Algemene benadering
 • Slachtoffers
 • Ademhalingsproblemen
 • Reanimatietechnieken
 • Hartproblemen
 • Gebruik van AED en andere
 • Hulpmiddelen
 • Bloedcirculatieproblemen
 • Letsels aan de huid + verzorging
 • Bewegingsproblemen
 • Werk gerelateerde risico's 

 

Wens je gebruik te maken van het voordelig winteropleidingsstelsel voor arbeiders PC 124? Dan kan je deze opleiding tijdens de winterperiode combineren met een aanvullende namiddagopleiding.

Wens je in te schrijven voor de namiddagopleiding klik dan hier om dit bij inschrijving te vermelden bij de opmerkingen of de inschrijving voor de namiddag online in orde te brengen.

Raadpleeg hier het volledig aanbod EHBO bijscholingen en de combinatieopleidingen 

Opgelet: winteropleiding is enkel mogelijk voor dagopleidingen (maandag t.e.m. vrijdag) van 8u vanaf 1 december t.e.m. 31 maart. Klik hier voor meer informatie over het winteropleidingsstelsel. 

 

Wat zegt de wetgeving

Het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (BS 28/12/2010), bepaalt dat elke werkgever één of meerdere hulpverleners moet aanduiden. Het aantal hulpverleners moet door de werkgever bepaald worden, na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de eventuele vakbondsafvaardiging. Hierbij moet rekening gehouden worden met de praktische werking binnen het bedrijf.

Voor de bouwsector worden volgende richtlijnen gegeven inzake aantal en opleiding van de hulpverlener(s):

 • Groep D (1-19 werknemers): minstens 1 hulpverlener – met adequate opleiding vb. basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • Groep C (20-49 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 werknemers – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • Groep B (50-200 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • Groep A (meer dan 200 werknemers): minstens 1 verpleegkundige + minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing


Hou ook rekening met de specifieke bepalingen inzake eerste hulp die opgenomen zijn in bijlage III van het Koninklijk Besluit van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Dit artikel bepaalt o.a. dat de werkgever ervoor moet zorgen dat er op elk moment gekwalificeerd personeel aanwezig is om eerste hulp te verlenen.

Wil je enkel de opleiding EHBO-bijscholing volgen? Dat kan. Op het inschrijvingsformulier kan je onderaan een opmerking toevoegen. Je kan hier aangeven dat je enkel voor EHBO langskomt.

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost  € 69 € 93


Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

 

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)