Overheidsopdrachten: Gunning en uitvoering

Voor elke bouwonderneming is het belangrijk dat ze op een geldige manier aan openbare aanbestedingen kan meedingen. Europese richtlijnen verplichten de overheden ertoe uniforme procedures en objectieve criteria toe te passen. Zeker als je als aannemer van plan bent om werken uit te voeren voor openbare besturen of als je al geruime tijd overheidsopdrachten uitvoert, is dit een essentiële opleiding. In deze opleiding worden de principes inzage gunning en uitvoering van overheidsopdrachten toegelicht.

Programma

Gunning van overheidsopdrachten

 • Wat zijn de voorwaarden en procedures om mee te dingen?
 • Voor welke opdrachtgevers en voor welke opdrachten geldt de regelgeving?
 • Hoe zit de gunningsprocedure in elkaar?
 • Hoe kunt u een beslissing aanvechten

Uitvoering van overheidsopdrachten

 • De contractdocumenten
 • Wat zijn de verplichtingen van de opdrachtgever?
 • Regels voor onderaanneming bij overheidsopdrachten
 • Herziening van de contractvoorwaarden
 • De uitvoeringstermijn
 • Boetes, straffen en ‘ambtshalve maatregelen’
 • Borgtocht, keuring van producten, oplevering
 • Bespreken recente wijzigingen

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost € 161 € 217


De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.
Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)