Sociale inspectie

De diverse diensten van de ‘sociale inspectie’ blijven bijzonder actief. De inspecteurs beschikken over (ruime) bevoegdheden en dwingen werkgevers tot rechtzetting en regularisaties. Werkgevers dienen zich goed voor te bereiden op een controlebezoek. Bedrijven moeten de sociale wetgeving efficiënt toepassen en zorgen voor een passend beleid inzake de verwerking en registratie van prestaties, prikklokgegevens, track & tracegegevens, extra-prestaties, overwerk …

 

Programma

 • Zit je op het goede spoor? Dit kan je nagaan aan de hand van een overzichtslijst zodat je kan bijsturen waar nodig.
 • Wat zijn de bevoegdheden van de sociale inspectie?
 • Wat zijn de rechten en plichten van de sociale inspectie?
 • Checklist van punten die zeer frequent aan bod komen
 • Pasklare modellen en oplossingen inzake:
  • Kostenvergoedingen
  • Extralegale voorwaarden
  • CO2-bijdragen
  • Mobiliteit
  • Arbeidstijd(registratie)

 

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost € 126 € 170

 

De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.
Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

 

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)