Veilig werken op hoogte - module 2

Je voert werkzaamheden uit op steigers? Daarbij omvat jouw werk ook het monteren, ombouwen of afbreken van steigers? Dan is deze opleiding een must! We leren jou op een veilige en correcte manier werken met en op stellingen en zo voldoe je meteen aan de wettelijke verplichtingen. 

 

Programma

  • Gepaste maatregelen kunnen nemen om veilig en gezond op steigers te kunnen werken
  • Rol kennen van de gebruikers, de bevoegde personen en de werkgever inzake veilig en gezond werken
  • Inzicht verwerven in de welzijnsreglementering in verband met werken op hoogte
  • De concrete toepassing van de voorschriften aangaande veiligheid en gezondheid

 

Vereisten 

  • Je hebt een gunstige gezondheidsbeoordeling (bij voorkeur geen evenwichtsstoornissen of hoogtevrees)
  • Je brengt jouw eigen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) mee (helm, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, harnas en aanslaglijn).
  • Je brengt een hamer en waterpas mee.

 

Wat zegt de wet?

Het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor de aannemers een aantal belangrijke verplichting op bij het gebruik van ladders en steigers. Op basis van een risicoanalyse is men verplicht om steeds gepaste arbeids- en beschermingsmiddelen te gebruiken om de werken uit te voeren. De gebruikte arbeidsmiddelen moeten hierbij voldoen aan diverse voorschriften, zoals opgenomen in het KB. Maar dit is niet alles! De werknemers-steigergebruikers dienen door middel van een opleiding de vereiste kennis te verwerven voor het uitvoeren van werken op hoogte. De werkgever dient tevens bevoegde personen aan te stellen en op te leiden. Concreet betekent dit dat iedereen die op een steiger werkt verplicht is om een opleiding te volgen.

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost € 172 € 232

Deze opleiding wordt ook in het Frans - Roemeens en Pools aangeboden.


De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.
Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

 

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)